Zwroty i reklamacje

Zwrot

1. Zgodnie z regulaminem sklepu oraz obowiązującymi przepisami każdy konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie (do pobrania TUTAJ) i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

LEMON DUCKY
FLAT WHITE Martyna Szulczyńska
Radogoszczańska 11
75-106 Koszalin

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.
Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi i będzie odesłany na koszt Konsumenta.

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów: świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. Warunki odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Kupujących nie posiadających statusu Konsumenta regulują przepisy kodeksu cywilnego.


Jak dokonać zwrotu?
Jeśli nie minął termin 14 dni o wyślij maila na adres store@lemonducky.com i wpisz w tytule maila "ZWROT zamówienie nr ...". W treści maila wpisz, które towary z zamówienia zwracasz.
Wydrukuj formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wypełnij go i podpisz oraz dołącz do zwracanych towarów.

Przesyłkę wyślij na adres:

LEMON DUCKY
FLAT WHITE Martyna Szulczyńska
Radogoszczańska 11
75-106 Koszalin

Prosimy pamiętać, że produkty personalizowane (z imionami, datami, wykonane na zamówienie lub zmieniane na życzenie klienta) nie mogą zostać zwrócone.

 

Reklamacja w przypadku Konsumentów

1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru.

2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (kopia faktury, paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres: store@lemonducky.com lub pisemnie na adres FLAT WHITE Martyna Szulczyńska, ul. Radogoszczańska 11, 75-106 Koszalin, z dopiskiem „reklamacja”.

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca odsyła pełnowartościowy Towar na swój koszt na adres podany przez Konsumenta.

 

Reklamacja w przypadku podmiotów nie będących konsumentami

1. Reklamacje Kupujący składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów.

2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.

4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę. 


Copyright 2013-2021 © LemonDucky.com

Sklep z plakatami do domu, plakatami do sypialni,
biura, plakatami dla dzieci

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl